EDIFICI JUDICIAL LLEIDA

Ampliació edifici judicial on les escales, l’aplacat i les faixes exteriors s’han fet amb Marbre Blanc Macael acabat polit.